Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Của Khách Hàng

Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website NIKOCHI như:

+ Họ và Tên

+ Số Điện Thoại Liên Hệ

+ Email Liên Hệ

1. Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân Của Khách Hàng

– Chúng tôi thu nhập thông tin khách hàng nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Website NIKOCHI sử dụng thông tin của Khách hàng cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và NIKOCHI.
• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
• Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách hàng.
• Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách hàng tại NIKOCHI.
• Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Những Người Hoặc Tổ Chức Có Thể Được Tiếp Cận Với Thông Tin Cá Nhân Của Khách Hàng
– Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị.
  Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website NIKOCHI
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
  • Công ty nghiên cứu thị trường
  • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
  • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng
  • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

4. Phương Thức Và Công Cụ Để Khách Hàng Tiếp Cận Và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Của Mình
– Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website nikochi.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, NIKOCHI sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

– Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Khách hàng:
i) Qua email: nikochi.cty@gmail.com

ii) Qua điện thoại: 0931 536 373 – 0931 536 635

5. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Của Khách Hàng
– Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website nikochi.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website Nikochi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho khách hàng được biết về vụ việc.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của NIKOCHI.

Thông Tin Liên Hệ

Mọi câu hỏi, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật này vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua địa chỉ nikochi.cty@gmail.com