Liên hệ với chúng tôi

Thông tin của chúng tôi:

 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NiKOCHI VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NiKOCHI VIỆT NAM
379 Lê Duẩn - QL1A, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
Điện thoại:
0931 53 63 73

Fax:
0931536631; 0931536632; 0931536633; 0931536634; 0931536635
Thông tin của Bạn: