EQUALIZER AMPLIFIER V18

  • Ampli Analog công suất 500W âm thanh chân thật.
  • Bộ lọc 20 cần Equalizer cân bằng âm sắc.
  • Sản phẩm hướng Gu người yêu nhạc vàng Bolero & Acoustic.
  • Kết nối Bluetooth hiện đại thuận tiện sử dụng.

Liên Hệ/Cái

0931536635
0931536635