LOA FULL HIFI NK-V19

THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO

• Loa PRO Audio Việt Nam, sáng tạo kiểu tủ máy.
• Bass 30 cm Full đôi, treble còi tiếng sáng chắc nghe nhạc Rock, hát Karaoke.

Liên Hệ/Cái

0931536635
0931536635