TẦM NHÌN

Tầm nhìn sứ mệnh

Nikochi hướng tới mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất và cung cấp âm thanh vươn ra thị trường quốc tế

SỨ MỆNH

Tầm nhìn sứ mệnh

Đối Với Khách Hàng

NIKOCHI cam kết không ngừng cài tiến, ứng dụng công nghệ mới, chiêu mộ nhân tài phục vụ trong quá trình sản xuất, mang đến sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý, thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

Tầm nhìn sứ mệnh

Đối Với Người Lao Động

Là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, giúp người lao động có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, đặc biệt NIKOCHI luôn chú trọng nâng cao chất lượng lao động thông qua đào tạo để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Tầm nhìn sứ mệnh

Đối Với Xã Hội

Hỗ trợ giải quyết vấn đề thất nghiệp cho người lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối nguồn cung và cầu, nhằm phát triển sản xuất cho nền kinh tế nước nhà.