Tết trọn vẹn cùng dàn karaoke gia đình Nikochi

COMBO 1

Loa NK-457
Giá: 3.800.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Hệ thống 3 đường tiếng , 3 loa 
Công suất tối đa: 400W 
Bass: 25cm 
Mid: 8cm 
Treble: 8cm 
Trở kháng: 6 ohm 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Kích thước (mm): 515 x 330 x 305 
Trọng lượng: 10.5 Kg/loa
Xem chi tiết: https://goo.gl/VWjroS
=======================
Ampli NKC-390EQ
Giá: 3.850.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 200W x 2Kênh 
Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B) 
Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống 
Mạch lọc: 10 cần chỉnh ( Misic, Mic ) 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V 
Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H) 
Trọng lượng: 9 Kg 
Xem chi tiết: https://goo.gl/zKAKqT


COMBO 2

Loa NK-458
Giá: 3.950.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa 
Công suất tối: đa 400W 
Bass: 25cm 
Mid: 8cm 
Treble: 8cm 
Trở kháng: 6 ohm 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Kích thước (mm): 535 x 305 x 305 
Trọng lượng: 10.5 Kg/loa
Xem chi tiết: https://goo.gl/ps1tqv
=======================
Ampli NKC-200L
Giá: 4.000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Công suất 200W x 2Kênh 
Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B) 
Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V 
Kích thước (mm): 420(W) x 325(D) x 130(H) 
Trọng lượng: 9 Kg
Xem chi tiết: https://goo.gl/vc2Dom


COMBO 3

Loa NK-210WB
Giá: 4.450.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa 
Công suất tối đa: 500W 
Bass: 25cm 
Mid: 8cm 
Treble: 8cm 
Trở kháng: 6 ohm 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Kích thước (mm): 515 x 300 x 310 
Trọng lượng: 11.5 Kg/loa
Xem chi tiết: https://goo.gl/KWTw4q
=======================
Ampli NKC-2020
Giá: 4.250.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 250W x 2Kênh 
Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B) 
Ngõ nhập: Mic 2 hệ thống 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Điện thế sử dụng: 180V ~ 240V 
Kích thước (mm): 420(W) x 375(D) x 130(H) 
Trọng lượng: 11.5Kg 
Xem chi tiết: https://goo.gl/tYLR3w


COMBO 4

Loa NK-410P
Giá: 4.550.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Hệ thống 3 đường tiếng, 3 loa 
Công suất tối đa: 500W 
Bass: 25cm 
Mid: 8cm 
Treble: 8cm 
Trở kháng: 6 ohm 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Kích thước (mm): 535 x 300 x 305 
Trọng lượng: 12Kg/loa
Xem chi tiết: https://goo.gl/isa2GU
=======================
Ampli NKC-300L
Giá: 4.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 250W x 2Kênh 
Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B) 
Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V 
Kích thước (mm): 420(W) x 345(D) x 130(H) 
Trọng lượng: 10.5 Kg 
Xem chi tiết: https://goo.gl/Fc3dyL


COMBO 5

Loa NK-9999
Giá: 4.600.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa 
Công suất tối đa: 600W 
Bass: 25cm x 2 
Mid: 8cm 
Treble: 6cm x2 
Trở kháng: 4 ohm 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Kích thước (mm): 310 x 310 x 1100 
Trọng lượng: 23.5 Kg/loa
Xem chi tiết: https://goo.gl/3gnNV7
=======================
Ampli NKC-2030
Giá: 5.250.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 300W x 2Kênh 
Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B) 
Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Điện thế sử dụng: 180V ~ 240V 
Kích thước (mm): 420(W) x 375(D) x 130(H) 
Trọng lượng: 12.8 Kg
Xem chi tiết: https://goo.gl/ykfBbm


COMBO 6

Loa NK-998A
Giá: 4.700.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa 
Công suất tối đa: 500W 
Bass: 25cm 
Mid: 8cm x 2 
Treble: 8cm x 2 
Trở kháng: 6 ohm 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Kích thước (mm): 500 x 300 x 300 
Trọng lượng: 13Kg/loa
Xem chi tiết: https://goo.gl/DfWAAJ
=======================
Ampli NKC-S408B
Giá: 6.100.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 310W x 2Kênh 
Bluetooth: V4.0 
Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B) 
Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V 
Kích thước: (mm) 420(W) x 345(D) x 130(H) 
Trọng lượng: 12 Kg 
Xem chi tiết: https://goo.gl/nSNCSV


COMBO 7

Loa NK-920
Giá: 6.950.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa 
Công suất tối đa: 620W 
Bass: 25cm x 2 
Mid: 8cm 
Treble: 8cm +10cm 
Trở kháng: 6 ohm 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Kích thước (mm): 310 x 370 x 1215 
Trọng lượng: 26.8 Kg/loa
Xem chi tiết: https://goo.gl/MqYHaX
=======================
Ampli NKC-T12B
Giá: 5.400.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 300W x 2Kênh
Bluetooth: V4.0
Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A,B)
Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz
Điện thế sử dụng: 180V ~ 240V
Kích thước (mm): 420(W) x 375(D) x 130(H)
Trọng lượng: 12.8 Kg 
Xem chi tiết: https://goo.gl/UNWrzH


COMBO 8

Loa NK-A330
Giá: 9.250.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Hệ thống 3 đường tiếng, 5 loa 
Công suất tối đa: 650W 
Bass: 25cm x 2 
Mid: 16cm 
Treble: 8cm + 10 cm 
Trở kháng: 4 ohm 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Kích thước (mm) 320x 390 x 1220 
Trọng lượng: 27 Kg/loa
Xem chi tiết: https://goo.gl/7GCnkY
======================
Ampli NKC-400E
Giá: 6.050.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Công suất: 310W x 2Kênh 
Ngõ nhập tín hiệu: 3 hệ thống (KARAOKE, A, B) 
Ngõ nhập Mic: 2 hệ thống 
Mạch lọc: 20 cần chỉnh ( Misic, Mic ) 
Dải tần: 20Hz ~ 20KHz 
Điện thế sử dụng: 200V ~ 240V 
Kích thước (mm): 420(W) x 345(D) x 130(H) 
Trọng lượng: 12 Kg 
Xem chi tiết: https://goo.gl/iyk6ic


COMBO 9


COMBO 10

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

News Realate