Giới thiệu

BẢNG VÀNG DOANH NGHIỆP VĂN HÓA UNESCO 2010 (Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao tặng)

Giới thiệu

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2005 (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao tặng)

Giới thiệu

CÚP NHÃN HIỆU CẠNH TRANH (Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng)

Giới thiệu

CHỨNG NHẬN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP TỰ ĐỘNG 4.0 ( Học viện Doanh Nhân CEO Việt Nam trao tặng)

Giới thiệu

DOANH NHÂN TIÊU BIỂU VN-LÀO-CAMPUCHIA (Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Cục Kinh tế – Bộ quốc phòng, Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia trao tặng)

Giới thiệu

CÚP VÀNG LOA HỢP CHUẨN WTO (Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng)

Giới thiệu

CÚP VÀNG AMPLI HỢP CHUẨN WTO (Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng)

Giới thiệu

CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU CẠNH TRANH – NỔI TIẾNG QUỐC GIA 2008 (Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng)

Giới thiệu

BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VỀ LOA (Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng)

Giới thiệu

BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VỀ BỘ KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU ÂM THANH (Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng)